Mobilny Terminal Płatniczy do akceptacji kart w PgmSoft-Mobile

Nowa wersja naszego systemu posiada mozliwość przyjmowania płatności kartą płatniczą.
Opis działania oraz film  

                                       
 
PgmSoft.com 2009 - 2017