PgmSoft-Mobile mobilny sprzedawca- ustawienie programu na nowy rok

Nowa wersja programu PgmSoft-Mobile – mobilny sprzedawca oraz PgmSoft-Mobile Junior (Google PLAY) umożliwia w sposób łatwy i szybki ustawić numerację na nowy rok od 1 nie kasując żadnych danych z poprzednich lat.
Po wykonanej operacji zamknięcia roku wszystkie rejestry towarów, klientów, zamówień, wz, kp oraz faktur zostaną w archiwum a nowe dokumenty Faktur będą  rozpoczynać się od numeru jeden.

 
KRÓTKI OPIS PROCEDURY ZAMKNIĘCIA ROKU

Przy zmianie roku np. 12 /13 musimy wykonać nastepujace kroki: 

OBOWIĄZKOWO : WYKONUJEMY TAKŻE KOPIE DANYCH
Przed rozpoczęciem pracy w NOWYM roku dokonujemy zmiany numeracji dokumentów :
MENU -> PREFERENCJE ->ZAMKNIĘCIE ROKU - > Ustawienie numeracji na nowy rok
Zatwierdzenie spowoduje ustawienie numeracji na 1 dla nowych FAKTUR.

 


PgmSoft.com 2009 - 2017