Wszelkie prawa zastrzeżone

Zakaz powielania nazw i znaków towarowych

Wszelkie nazwy handlowe, nazwy przedsiębiorców, loga i znaki towarowe wyświetlane na niniejszej witrynie  podlegają ochronie prawnej na mocy ustawy. Użycie lub niewłaściwe użycie tych oznaczeń lub jakichkolwiek elementów treści niniejszej strony jest stanowczo zakazane.

 Bezwzględny zakaz kopiowania materiałów (treści)

Wszystkie zamieszczone  materiały są chronione prawami autorskimi. Majątkowe prawa autorskie do materiałów umieszczonych na tych stronach przysługują wyłącznie FIRMIE PGMSOFT właściciela marki PgmSoft oraz MobilneFaktury.

Wszystkie nazwy, oznaczenia słowne, graficzne, słowno – graficzne i inne oznaczenia o charakterze odróżniającym lub celowym wprowadzaniem na innych stronach podobnych oznaczeń linków opisów, które w sposób jednoznaczny wprowadzają klientów w błąd  o ile nie stwierdzono inaczej, znakami towarowymi lub innymi oznaczeniami podlegającymi ochronie prawnej. Korzystanie bądź używanie znaków i oznaczeń, o których mowa wyżej jest stanowczo zabronione, chyba że co innego wynika z postanowień zamieszczonych na niniejszej stronie. Wszelkie naruszenia praw autorskich podlegają sankcjom przewidzianym w Kodeksie karnym i ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.PgmSoft.com 2009 - 2017