Mobilny Terminal Płatniczy do akceptacji kart w PgmSoft-Mobile

Każdy handlowiec spotykając się z klientem oferując towary lub usługi dokonuje także transakcji gotówkowej lub przelewowej.
PgmSoft-Mobile mobilny system dla handlowców posiada trzecią formę przyjmowania płatności to jest karty płatnicze.
SumUP pozwala na dokonywanie płatności w formie mobilnej poprzez bluetooth lub kabel.
Program PgmSoft-Mobile w momencie wystawiania dokumentów oraz akceptacji faktury posiada trzecią formę płatności „KARTA PŁATNICZA” po wyborze tej opcji kwota przepisuje się do programu firmy sumUP, który należy pobrać z GooglePlay.

Po akceptacji płatności automatycznie wracy do programu PgmSoft-Mobile z znacznikiem płatność KARTĄ.

Sposób działania można zobaczyć na filmie producenta :

 

 PgmSoft.com 2009 - 2017