PgmServer

to bardzo uniwersalne narzędzie, które stanowi warstwę pośrednią między aplikacjami bazodanowymi a serwerem, który komunikuje się z urządzeniami przenośnymi opartymi o system Android.

Serwer działa w sposób ciągły. Jest on przygotowany na przyjęcie kolejnych poleceń od urządzeń mobilnych. Jeżeli zgłasza się nowe urządzenie , serwer uruchamia kolejny wątek dedykowany do obsługi nowego klienta. Wątek działa do momentu otrzymania rozkazu rozłączenia lub stwierdzenia, że urządzenie mobilne przestaje działać. W obu tych przypadkach zwalniane są zasoby zajmowane przez klienta, w tym wszystkie blokady baz i rekordów oraz wycofywane są nie zakończone transakcje. Konfiguracja programu pozwala na wiele ustawień synchronizacji on-line z komórkami dla wielu urządzeń naraz.
Program PgmServer oferuje prosty sposób migracji aplikacji bazodanowych do środowiska android.  Dzięki temu rozwiązaniu istniejące systemy można komunikować moduł po module z aplikacjami mobilnymi.  W przypadku uszkodzenia sprzętu, mechanizmy archiwizacji oraz rejestrowania transakcji w dziennikach tworzonych przez serwer pozwalają na szybkie podjęcie pracy po awarii bez utraty wprowadzonych informacji.

PgmServer obecnie komunikuje się z :
– MySQL
– PostgreSQL
– MsSQL
– DBF
– XML

Program dostępny jest na platformy :
Windows/MAC/Linuks

 

Po szczegóły zapraszam do kontaktu z naszym działem technicznym.

Schemat blokowy komunikacji z programi desktopowymi :

Galeria :

 PgmSoft.com 2009 - 2017