PgmSoft-Mobile – ustawienie numeracji na nowy rok

Nowa wersja programu PgmSoft-Mobile – mobilny sprzedawca oraz PgmSoft-Mobile Junior (Google PLAY) umożliwia w sposób łatwy i szybki ustawić numerację na nowy rok od 1 nie kasując żadnych danych z poprzednich lat.
Po wykonanej operacji zamknięcia roku wszystkie rejestry towarów, klientów, zamówień, wz, kp oraz faktur zostaną w archiwum a nowe dokumenty Faktur będą  rozpoczynać się od numeru jeden.

 PgmSoft.com 2009 - 2017